AVÍS LEGAL

Dades del responsable

  • Identitat del responsable: L’AIXADA, SCCP
  • Nom comercial: MES FRESQUES QUE UN ENCIAM (MFQUE)
  • NIF/CIF: F65982282
  • Correu electrònic: hola@mesfresquesqueunenciam.coop

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i MFQUE com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

MFQUE com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals d’aquests.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de MFQUE inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal de referència.

Dades personals que recaptem i usem

Llegir Politica de privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb MFQUE. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il•lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

En la utilització de la web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de MFQUE o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant MFQUE no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a MFQUE poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a MFQUE, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i MFQUE utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel•lectual i industrial

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel•lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a MFQUE indicant:

  • dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat;
  • assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel•lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

Exclusió de garanties i responsable

MFQUE no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • l’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • l’ús il•lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin originar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre MFQUE amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal , si us plau, dirigeixi’s a hola@mesfresquesqueunenciam.coop

En aquesta web utilitzem cookies. Et recomanem l'acceptació d'aquestes per gaudir d'una navegació òptima, en cas contrari només s'utilitzaran les cookies necessàries per poder navegar. Pots consultar les preferències de privacitat per obtenir més informació sobre les cookies utilitzades.